Sökning: "Johan Sjögren"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Johan Sjögren.

 1. 1. Smarta byggnader - Hur smarta är de?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mattias Larsson; Johan Sjögren; Bruce Kisch; [2020]
  Nyckelord :Smarta byggnader; Felanmälningar; Driftsäkerhet; Tillgänglighet; Intelligent buildings; Fault reports; Reliability; Availability;

  Sammanfattning : De senaste åren har det talats mer och mer om smarta byggnader och byggnadsautomatisering. Även miljö, hållbarhet och energieffektivitet är ämnen som diskuteras frekvent. För att uppnå lönsamhet och hållbarhet är smarta byggnader ett aktuellt alternativ. LÄS MER

 2. 2. Matning av flis till mekanisk avvattningspress

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johan Sjögren; [2018]
  Nyckelord :mekanisk avvattning; flis;

  Sammanfattning : Denna rapport är ett examensarbete för högskoleingenjörer inom maskinteknik vid Karlstads Universitet. Projektet har utförts åt Drinor AB och är ett produktutvecklingsprojekt. Inom pelletstillverkning måste spånet som används nå en viss fuktighetsgrad i fibrerna för att kunna formas. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsredovisning - Skillnader och likheter mellan statliga och privata bolag över tid

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Johan Hagberg; Hanna Sjögren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. ¿Viva España? : ¿Cantemos todos juntos con distinta voz y un sólo corazón?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Johan Sjögren; [2017]
  Nyckelord :Spain; Nationalism; Basque Country; Catalonia; Autonomous; Independence;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Våldsbejakande islamistisk extremism – ett minfält inom skolans religionsundervisning? : En intervjustudie om lärares och elevers tankar i mötet med våldsbejakande islamistiskt våld på sociala medier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Johan Sjögren; [2017]
  Nyckelord :Skola; sociala medier; våld; religion; kultur; extremism; islamofobi;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utifrån individuella intervjuer med fem elever vilka gick sitt tredje år på gymnasiet, och sex gymnasielärare vilka undervi-sade i ämnet religionskunskap undersökt fyra frågeställningar. Min första frågeställning rörde hur elever och lärare förhöll sig till, och reagerade på den våldsbejakande islamistiska propaganda terrorgrupper Daesh sprider på sociala medier. LÄS MER