Sökning: "Johan Sjölund"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Johan Sjölund.

 1. 1. What the CEO says: The Incremental Information Content in the Language of CEO letters

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Mark Söderberg; Johan Sjölund; [2015]
  Nyckelord :CEO letter; narrative disclosure; incremental information; content analysis; DICTION;

  Sammanfattning : We investigate if the language of CEO letters on the Stockholm Stock Exchange contains information about the future performance of the firm. We conduct a quantitative content analysis to classify 1,500 CEO letters and a total of 1.8 million words into scores based on the sentiment of each letter. LÄS MER

 2. 2. Rädda Korset : En kvalitativ studie av Röda Korsets uttalanden under af Donner-skandalen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Danielle Sjölund; [2015]
  Nyckelord :Johan af Donner; Röda Korset; extern kommunikation; förtroende; kris; skandal;

  Sammanfattning : Kommunikationschefen på Röda Korset, Johan af Donner, förskingrade åtta miljoner kronor från både Röda Korset och Cancerfonden. Detta nådde till slut de svenska tidningarna som skrev om skandalen, främst under år 2009 och 2010. LÄS MER

 3. 3. Sverigedemokraterna, medierna och demokratin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Johan Sjölund; Martin Spaak; Martin Trygg; [2013-02-28]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; medierna ...;

  Sammanfattning : Summering. Vi har alltså läst mer än 3000 artiklar. Tre tidningar, tre orter, tre valrörelser. 61 av artiklarna handlade om Sverigedemokraterna, och det är runt dem som detta arbete kretsat. LÄS MER

 4. 4. Leder hög bonus till sämre redovisningskvalitet

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Daniel Hätty; Johan Sjölund; [2013]
  Nyckelord :accounting quality; earnings management; bonus; modified Jones model;

  Sammanfattning : This paper seeks to investigate whether there is a positive relationship between bonus as a part of total executive compensation and lower accounting quality among Swedish companies. In this study, accounting quality is defined as the degree by which a company's earnings are subject to earnings management. LÄS MER

 5. 5. Evolutionsteorin i skolan : gymnasieelevers uppfattningar om biologisk evolution

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Matematik, teknik och naturvetenskap

  Författare :Johan Sjölund; [2007]
  Nyckelord :variation; föreställningar; alternativa idéer; vetenskapliga idéer;

  Sammanfattning : Ett generellt problem i dagens svenska gymnasieskola är att elever ofta använder vardagliga förklaringar istället för vetenskapliga när de ska förklara naturvetenskapliga teorier och begrepp. När elever ska förklara orsaken till att biologisk evolution sker, uppkommer olika alternativa idéer, idéer som inte är förenliga med vetenskapliga förklaringar. LÄS MER