Sökning: "Johan Stattin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Stattin.

  1. 1. Vem följer aktierekommendationer? : - En kvantitativ studie om hur finansiell kunskap påverkar ekonomistudenters attityder till aktierekommendationer

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Alexander Bergman; Johan Stattin; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Aktierekommendationer och investeringstips existerar idag på fler forum än någonsin tidigare. Det låga ränteläget uppmuntrar även individer att vända sig till aktiemarknaden i jakt på högre avkastningar. LÄS MER