Sökning: "Johan Stenvall"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johan Stenvall.

 1. 1. Faktorers inverkan på stormfällningefter stormarna Gudrun och Hilde : Bestånd som drabbats i norra och södraSverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT); Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Johan Stenvall; Andreas Stenvall; [2015]
  Nyckelord :Storm; Stormskador; Hilde; Gudrun;

  Sammanfattning : The Gudrun storm felled an estimated 75 million cubic meters while Hilde brought about 3,5million cubic meters. In Götaland and southern Svealand was the most affected species sprucewhile pine was the most affected species in the storm of Hilde, Storumans municipality.Although spruce was the most common tree species in both areas. LÄS MER

 2. 2. Två skidåkare i kvällspressen : - En studie om rapporteringen kring Charlotte Kalla och Marcus Hellner i OS 2010 och OS 2014

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Johan Stenvall; [2014]
  Nyckelord :Sports journalism; Gender; Stereotypes; Quantitative content analysis; Aftonbladet; Expressen; Charlotte Kalla; Marcus Hellner; Sportjournalistik; genus; stereotyper; kvantitativ innehållsanalys; Aftonbladet; Expressen; Charlotte Kalla; Marcus Hellner;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine how the two Swedish cross-country skiers, Charlotte Kalla and Marcus Hellner are portrayed in the tabloids Aftonbladet and Expressen. The study is based on theories of sports journalism, media- and gender studies. LÄS MER