Sökning: "Johan Sundh"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Johan Sundh.

 1. 1. Olika källor, samma islam? : En innehållsanalys av porträtteringen av islam och muslimer i läromedel och tidningsartiklar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Greta Sundh; Johan Dynevall; [2015]
  Nyckelord :islam muslimer läromedel media innehållsanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how Islam and Muslims are portrayed a) in results from studies on Swedish teaching materials, and b) in articles in Swedish media newspapers. The study was conducted through two separate studies. LÄS MER

 2. 2. Smarta val av metall‐kelatorkomplex optimerar proteinrening med IMAC

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Sigrid Lundin; Johan Schedin; Robin Olsson; Andrea Sundh; Adam Wegelius; [2012]
  Nyckelord :IMAC; metallkelat-komplex;

  Sammanfattning : På beställning av GE Healthcare AB har en sammanställning gjorts över interaktionen mellan metalljoner och kelatorer samt metalljoner och proteiner vid immobiliserad metalljonsaffinitetskromatografi (IMAC). Kelatorer är kemiska föreningar som kan användas för att binda metalljoner. LÄS MER

 3. 3. Fairwayskötsel för minskat koldioxidutsläpp : fokus på upprätthållen spelbarhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Johan Sundh; [2010]
  Nyckelord :fairway; koldioxidutsläpp; bränsleförbrukning; skötsel; spelbarhet; golfbanor; golf;

  Sammanfattning : Människans påverkan på miljön och det faktum att vi bidrar till den globala uppvärmningen har blivit allt mer erkänt. Utsläpp av växthusgaser resulterar i en gradvis uppvärmning av jorden. Vårt samhälle är till stor del uppbyggt på och beroende av förbränning av någon form för att få energi till fabrik- och vardagsprocesser. LÄS MER