Sökning: "Johan Svanberg"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Johan Svanberg.

 1. 1. The Moat of Finance : Does Complexity Reward the Private Investor?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Johan Svanberg; Daniel Max; [2019]
  Nyckelord :Price to Earning; Price to Book; Dividend Yield; Multi-ratio Strategies; Efficient Market Hypothesis; Modern Portfolio Theory; Excess Returns; Alpha and Stockholm Stock Market.;

  Sammanfattning : This paper evaluates the ability of single and multi-ratio investment strategies, such as P/E, P/B, Magic Formula and Piotroski F-score, to generate excess returns and positive alpha values on the Stockholm Stock Market. Performances of the strategies tested are compared to the Stockholm Stock Market as a whole, also known as the index “OMXSPI”. LÄS MER

 2. 2. Linguistic Mysteries in a Swedish village and on a Japanese island : A corpus-based translation study on Japanese translationese by Swedish to Japanese translation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Japanska

  Författare :Johan Svanberg; [2017]
  Nyckelord :Japanese; Translationese; Translation; CBTS; corpus-based translation studies;

  Sammanfattning : This paper aims to study translationese in the Japanese language, and to study if there are any differences between Swedish to Japanese translations compared with English to Japanese translations– which are studied more. Claimed features and characteristics of Japanese translationese include the increase use of personal pronouns, loanwords and paragraph length. LÄS MER

 3. 3. Klientidentifiering : En studie som utreder revisorns identifiering till sin klient

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Johan Hagström; Jonas Ljunggren; [2016]
  Nyckelord :Audit; Independence; Objectivity; Client and Identity.; Revisor; Oberoende; Objektiv; Klient och Identifiering.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Klientidentifiering - En studie som utreder revisorns identifiering till sin klient Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Johan Hagström och Jonas Ljunggren Handledare: Jan Svanberg Datum: 2016 – MarsSyfte: I tidigare forskning gjord av Bauer (2015) ges en förklaring till varför revisorer inte är medvetna om att de identifierar sig med sina klienter, vilket kan vara ett hot mot oberoendet. Studien har genomförts kring ämnet klientidentifiering då det inte finns mycket forskning kring om revisorer är medvetna om att de identifierar sig med sina klienter. LÄS MER

 4. 4. Verklighetens politiker : En intervju och observationsanalys

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Oliver Edqvist; Johan Svanberg; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda en patient med psykisk ohälsa inom somatisk vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Johan Skoglund; Linus Svanberg; [2015]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; sjuksköterska; vårdlidande; somatisk vård; upplevelser; kunskap; rädsla; samsjuklighet;

  Sammanfattning : Forskning visar mestadels negativa upplevelser hos sjuksköterskor i vårdandet av psykisk ohälsa inom den somatiska vården. Upplevelsen av otillräcklig kunskap ligger till grund för det obehag och den rädsla som sjuksköterskor har. LÄS MER