Sökning: "Johan Svennerberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Svennerberg.

  1. 1. Allmännyttiga bostadsföretags kombination av affärsmässighet och samhällsansvar : Med uthyrningspolicy i fokus

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

    Författare :Malin Karlsson; Johan Svennerberg; [2017]
    Nyckelord :allbolagen; vinstmaximering; intressentmodellen; CSR; CSV; hybridorganisation;

    Sammanfattning : Den nya allbolagen som trädde i kraft år 2011 innebär att allmännyttiga bostadsföretag ska agera affärsmässigt samtidigt som de tar sitt samhällsansvar. Uppsatsens syfte är att få förståelse för hur allmännyttiga bostadsföretag kombinerar kravet på affärsmässighet med samhällsansvarstagande. LÄS MER