Sökning: "Johan Svensson Petersén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Svensson Petersén.

  1. 1. Modernisering av ett 3D-scanningssystem : Utmaningar och lärdomar av ett projekt

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Felix Haavisto; Henrik Henriksson; Niklas Hätty; Johan Jansson; Fabian Petersen; David Pop; Viktor Ringdahl; Sara Svensson; [2016]
    Nyckelord :project management; 3D-scanning; ROS; Robot Operating System; Python; development methodology; waterfall model; distributed system; outdated software; projektutveckling; 3d-scanning; ROS; Robot Operating System; Python; arbetsmetodik; vattenfall; distribuerade system; utdaterad mjukvara;

    Sammanfattning : Ett styrsystem för 3D-scanning har moderniserats av en projektgrupp på nio personer. Under utvecklingsarbetet följdes en arbetsprocess som liknade vattenfallsmetoden. Arbetsprocessen fungerade bra, bland annat då projektgruppen utnyttjat både tidigare och nya erfarenheter för att förbättra arbetssättet. LÄS MER