Sökning: "Johan Synnergren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Synnergren.

  1. 1. En talande miljö : En modell för att designa diegetiska objekt i First Person Shooters

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

    Författare :Johan Synnergren; Vanessa Olofsson Malmberg; [2020]
    Nyckelord :Diegesis; interaktion; högt tempo;

    Sammanfattning : Hur en spelare förstår gameplay är en diskuterad fråga bland forskare inom det ludologiska fältet. Denna studie ser specifikt på förståelsen av genomförbara interaktioner i spelvärlden och forskning kring ämnet som grundar sig i ekologisk psykologi samt kognitionsvetenskap. LÄS MER