Sökning: "Johan Törnqvist"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Johan Törnqvist.

 1. 1. Valet efter kvalet : En statistisk utvärdering av längdskidåkningenssprinttävlingar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Johan Andersson; Viktor Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. A study of the preconditions for asustainable implementation of a digitalhealth system in Uganda

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :JOHAN GÅRDSTEDT; NOA JULIN; JOHANNES TÖRNQVIST; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate the preconditions for an implementedand 100% financed aid project within the healthcare in Uganda. The project is adigital medical record system developed with ICT to facilitate and improve thedifferent tasks performed in the healthcare. LÄS MER

 3. 3. Elnätbolagens anpassning till Nätnyttomodellen – en studie av nätbolagen under granskning

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Törnqvist; Lucas Persson; [2006]
  Nyckelord :NNM; nätnyttomodellen; debiteringsgrad; nätbolag; Business and economics;

  Sammanfattning : Elnätbolagen besitter i dagsläget ett legalt, naturligt monopol. För att hindra dem att ta ut oskäliga avgifter har Statens Energimyndighet infört en modell för att reglera dessa, nätnyttomodellen. År 2004 användes modellen för första gången för att granska 2003 års tariffer. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av event marketing

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Erik Fransson; Johan Törnqvist; [2001]
  Nyckelord :Business and economics; marknadskommunikation; relationsmarknadsföring; event marketing; utvärdering; evenemang; promotion; Staffan Hård af Segerstedt; Ekonomi;

  Sammanfattning : Event marketing är en marknadsföringsform som har växt ordentligt under senare delen av 90-talet och det börjar bli ett naturligt inslag i företagens marknadskommunikation. Trots denna tillväxt har event marketing under en längre tid sammankopplats med brist på utvärderingsmetoder. LÄS MER