Sökning: "Johan Thorngren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johan Thorngren.

 1. 1. Smakprofilering av Piper Nigrum L. : En sensorisk studie om hur medium baserat på vatten respektive fett påverkar smaken i peppar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Johan Eriksson; John Thorngren; [2019]
  Nyckelord :Peppar; piperin; sensorik; infusion; grädde; buljong.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av arbete nära död och handledningens betydelse. En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Olivia Hasselgren; Johan Thorngren; [2010]
  Nyckelord :död; handledning; hantering; hospice; palliativ vård; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor som arbetar med lidande och döende patienter utsätts för stark känslomässig påfrestning. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor ofta känner sig otillräckliga i vårdandet av patienterna samt att de saknar stöd från arbetsplatsen för att bearbeta sina känslor. LÄS MER