Sökning: "Johan Tjernström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Johan Tjernström.

 1. 1. Kulturdriven Sponsring : En kvalitativ fallstudie om varför företag valt att sponsra aktören bakom Kulturhuvudstadsåret 2014

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jessika Tjernström; Johan Björnstad; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har sponsringsintäkter ökat i världen. Sett i monetära tal utgör sponsring den näst största delen av företagens investeringar i marknadsföring. Sponsring är inget nytt fenomen utan har pågått länge och traditionellt sett är det sportrelaterade personer och evenemang som tar emot den största andelen sponsring. LÄS MER

 2. 2. To follow or to seek? A network approach to the internationalization process of professional service firms

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Brunedal; Elin Tjernström; [2013-07-15]
  Nyckelord :Professional service firms; law firms; internationalization process;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Development and Evaluation of Multiple Objects Collision Mitigation by Braking Algorithms

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik; Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Författare :Andreas Kivrikis; Johan Tjernström; [2004]
  Nyckelord :Reglerteknik; collision mitigation; collision avoidance; evaluation; testing; test bench; Reglerteknik;

  Sammanfattning : A CMbB system is a system that with the help of sensors in the front of a car detects when a collision in unavoidable. When a situation like that is detected, the brakes are activated. The decision of whether to activate the brakes or not is taken by a piece of software called a decision maker. LÄS MER