Sökning: "Johan Troedsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Johan Troedsson.

 1. 1. Projektmedlemmars psykosociala arbetsmiljö

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Helena Troedsson; Johan Isaksson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om projektmedlemmars upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön. Psykosocial arbetsmiljö skapas av faktorer i arbetsmiljön som inte har ett fysiskt framträdande, utan kan exempelvis röra sig om relationer i arbetet och vilka arbetsuppgifter man har (Eklöf 2017). LÄS MER

 2. 2. Samspel mellan föräldrar och deras 16-månaders barn : Kommunikativ utveckling i relation till mind-mindedness och föräldrasensitivitet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet

  Författare :Marie-Louise Henriksson; Johan Troedsson; [2013]
  Nyckelord :Mind-mindedness; maternal sensitivity; communicative development; sensitivity; interplay; language comprehension; joint attention; Mind-mindedness; maternal sensitivity; kommunikativ utveckling; lyhördhet; samspel; språkförståelse; delad uppmärksamhet;

  Sammanfattning : Hur föräldrar samspelar med barn kan ha stor påverkan på barnets språkliga och kommunikativa utveckling. Föräldrasensitivitet och mind-mindedness är två mått som mäter föräldrars samspel. LÄS MER

 3. 3. Jag vet vad du tänker : Mentaliseringsförmågan hos typiskt utvecklade barn i 6-7års åldern

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet

  Författare :Marie-Louise Henriksson; Johan Troedsson; [2012]
  Nyckelord :Theory of mind; working memory; short-term memory; language understanding; non-verbal intelligence; Mentaliseringsförmåga; arbetsminne; korttidsminne; språkförståelse; ickeverbal intelligens.;

  Sammanfattning : Mentaliseringsförmåga innebär förmågan att ta en annan persons perspektiv, att förstå hur någon annan tänker och känner. Det innebär även att förstå de egna tankarna och reaktionerna relaterat till andra personers tankar och känslor. LÄS MER