Sökning: "Johan Tyrbo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Tyrbo.

  1. 1. Prefabricerade bjälklag i högpresterande betong

    M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

    Författare :Johan Tyrbo; Fabian Tomt; [2018]
    Nyckelord :Högpresterande betong; prefab bjälklag; Håldäckselement;

    Sammanfattning : Examensarbetet har genomförts som en del av ett projekt inom COWI AB. Projektets mål var att ta fram ett effektivt byggsystem där bjälklag utförs som prefabricerade element av högpresterande betong med sparkroppar av cellplast. LÄS MER