Sökning: "Johan Vikman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johan Vikman.

 1. 1. Samtalets betydelse för utredningsprocessen : En kvalitativ studie om Migrationsverkets arbete med ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Johan Vikman; Carl-Johan Mattsson; [2017]
  Nyckelord :Unaccompanied children; Child perspective; Rule of law; Investigation procedure; Ensamkommande barn; Barnperspektiv; Rättssäkerhet; Utredningsprocess;

  Sammanfattning : Migrationsverket har det övergripande ansvaret över samtliga som söker asyl och att ta beslut kring vem som får uppehållstillstånd och inte. Denna studie har till syfte att undersöka utredningsprocessen för ensamkommande flyktingbarn ur Migrationsverkets personals perspektiv samt hur de tillämpar ett barnperspektiv i deras arbete och säkerställer ett rättssäkert arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. Home Location Register (HLR) dedicated for Short Message Service (SMS)

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Niklas Rönnblom; Johan Vikman; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In telecommunication a Home Location Register (HLR) is used for keeping track of subscriber data for a multitude of services, including Circuit Switched (CS) calls, Short Message Service (SMS), and more. To support all functions, about 50 different complicated operations must be supported. LÄS MER