Sökning: "Johan Waern"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Waern.

  1. 1. Ett nytt LEED : Ett verktyg för effektivare hantering av poängen Sourcing of Raw Materials i LEED version 4

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

    Författare :Johan Brobert; Waern Leo; [2017]
    Nyckelord :LEED; Miljöcertifiering; Effektivisering; Sourcing of Raw Materials; material; hållbarhet; USGBC; Skanska; Byggproduktion;

    Sammanfattning : Certification of buildings is now a big part of the construction industry. The role and importance of certifications is now undeniable. It has a positive impact on the environment, and in the meantime companies can label themselves as eco-friendly. Skanska is one of the biggest construction companies in Sweden. LÄS MER