Sökning: "Johan Wahl"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johan Wahl.

 1. 1. Entreprenadavtalens rättsliga ställning : Särskilt om ABM 07

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Johan Wahl; [2016]
  Nyckelord :entreprenadrätt; entreprenadjuridik; abm 07; allmänna bestämmelser; byggsektor; standardavtal;

  Sammanfattning : I avsaknad av tillämplig lagstiftning för entreprenader fanns för länge sedan ett behov av ett standardavtalssystem. Standardiserade formulär som säkerställer en optimal riskfördelning mellan parterna och erbjuder snabba avtalsslut togs emot som en framgångssaga inom byggsektorn. LÄS MER

 2. 2. En otillbörlig förmån : En utredande studie om otillbörlighetsbegreppet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Johan Wahl; Benjamin Strand; [2014]
  Nyckelord :otillbörlig förmån; mutbrott;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi fördjupat oss i begreppet otillbörlig förmån gällande mutbrott. Uppsatsen riktar sig till både juridiskt kunniga och oskolade personer, eftersom vi har kommit till slutsatsen att en otillbörlig förmån juridiskt sett skiljer sig från hur begreppet används i folkmun. LÄS MER