Sökning: "Johan Wendel"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johan Wendel.

 1. 1. Thermodynamics and Kinetics of Tungsten Oxidation and Tungsten Oxide Sublimation in the Temperature Interval 200°–1100°C

  Master-uppsats, Lunds universitet/Materialteknik

  Författare :Johan Wendel; [2014]
  Nyckelord :Tungsten; Tungsten Oxide; Oxidation; Sublimation; Thermodynamics; Kinetics; High temperature; STA; TGA.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The times they are a-changin’ : oberoende skivbolags utveckling i en förändrad skivbolagsindustri

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Söderman Wendel; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tiderna har förändrats inom skivbolagsbranschen. Sedan 2001 har skivförsäljningen minskat med över 33 procent. De senaste årens teknologiska förändringar har förändrat förutsättningarna och strukturen i skivbolagsbranschen. Resultatet har blivit att majorbolagen upplever en kris. LÄS MER