Sökning: "Johan jarlbrink"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Johan jarlbrink.

 1. 1. Sagan Steve Jobs

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Praktisk filosofi

  Författare :Erik Kruse; [2012]
  Nyckelord :diskursanalys; konsumtion; marxism; ideologikritik; identitet ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen titel: Sagan Steve Jobs Examination: den 6 februari 2012 Ämne/Kurs: MKVK01 Författare: Erik Kruse Handledare: Johan Jarlbrink Examinator: Veselinka Möllerström Nyckelord: marxism, ideologikritik, diskursanalys, konsumtion, identitet Syfte: Att utifrån ett marxistiskt inspirerat ideologikritiskt perspektiv undersöka den mediala representationen i svenska medier av Steve Jobs och Apple, och vilket ideal som etableras kring de båda ikonerna. Teori: Teorin är en kombination av Karl Marx samhällstrukturella perspektiv om en ”bas” och en ”överbyggnad” och den marxistiskt inspirerade Ideologikritiken riktad mot kulturindustrin. LÄS MER

 2. 2. Reggae på svenska- en kartläggning och analys av den svenska reggaescenen i en samtida kontext

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Petra Olsson; Karin Nilsson; [2012]
  Nyckelord :svensk reggae; samhällskritik; konsumtionssamhället; polisbrutalitet; mediekritik; cannabis; flytande signifikans; subkultur; hegemoni; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Titel: Reggae på svenska- en kartläggning och analys av den svenska reggaescenen i en samtida kontext Författare: Karin Nilsson & Petra Olsson Handledare: Johan Jarlbrink Typ av arbete: C-uppsats 15 hp, HT 2011 Institution: Lunds Universitet, Institutionen för kommunikation och medier Nyckelord: Hegemoni, subkultur, svensk reggae, samhällskritik, konsumtionssamhället, polisbrutalitet, cannabis, mediekritik och flytande signifikans. Syftet med uppsatsen har varit att göra ett nedslag i den svenska reggaescenen för att förstå hur artisterna kommunicerar till sin publik. LÄS MER

 3. 3. Polarisering i Reality-tv -- En innehållsanalys av Anna Anka vs Maria Montazami

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Mikaela Lundberg; Daniel Falkman; [2012]
  Nyckelord :TV-program sociala aspekter; Polarisering; Binära oppositioner; Svenska Hollywoodfruar; Reality-tv; Konsumtion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Polarisering i Reality-tv - En innehållsanalys av Anna Anka vs Maria Montazami Ämne/Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap C, MKVK01 Termin: HT 2011:3 Författare: Daniel Falkman & Mikaela Lundberg Handledare: Johan Jarlbrink Syfte: Syftet med studien är att analysera och presentera hur Anna Ankas och Maria Montazamis personligheter, i Reality-tv serien Svenska Hollywoodfruar, är uppbyggda och framställs på TV och i pressen. Metod: De metoder som legat till grund för studien är en kvalitativ innehållsanalys av de första tre tv-avsnitten av Svenska Hollywoodfruar samt en kvalitativ textanalys av tidningsartiklar skrivna i anknytning till de datum då avsnitten sändes. LÄS MER

 4. 4. Journalistikens fält ur nykomlingarnas perspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Johan Jarlbrink; [2003]
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsens utgångspunkt är att journalisten lär sig yrket, snarare än föds med en journalistisk begåvning. I uppsatsen undersöks hur detta lärande kan gå till. Syftet är att undersöka hur man blir journalist genom att gå en journalistutbildning, vad det är man blir och vad det innebär. Fem journaliststuderande har intervjuats. LÄS MER

 5. 5. Journalismen : en diskursanalys av tre läroböcker i nyhetsjournalistik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Johan Jarlbrink; [2002]
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av att en allt större del av det offentliga åsiktsutbytet sker på och via den arena som nyhetsmedierna utgör, och att nyhetsmedierna i viss mån bidrar till att göra världen mer överblickbar för de människor som tar del av dem, undersöks i uppsatsen vilka regler, rutiner och föreställningar som styr och påverkar nyhetsförmedlingen. Syftet med uppsatsen är att kartlägga dessa regler och föreställningar, att undersöka hur journalisterna ser på sitt arbete och sin egen roll, samt vilken bild av världen som reglerna och synsätten förutsätter eller leder till. LÄS MER