Sökning: "Johan karlsson uppsala"

Visar resultat 11 - 12 av 12 uppsatser innehållade orden Johan karlsson uppsala.

 1. 11. Ansvarsfulla investeringar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Madelene Karlsson; Johan Andersson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 12. Är forskarnas syn på mätning användbar? : En fallstudie av verksamhetsstyrning i företaget Craelius

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Karlsson; Johan Olsson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att styra och kontrollera verksamhet blir allt viktigare i den hårda internationella konkurrens som råder. Genom att mäta verksamheten får företag information, som kan omvandlas till att skapa kunskap för att förstå och förbättra verksamheten. Mätningen måste både innefatta finansiella och ickefinansiella variabler. LÄS MER