Sökning: "Johan van der Levin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johan van der Levin.

 1. 1. Gymnasieläraryrkets utveckling 1960-2000. Förändringar inom roll, status och auktoritet utifrån fyra lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Niklas Persson; Johan van der Levin; [2006]
  Nyckelord :Role; Status; Authority; Upper secondary school teacher;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att, utifrån begreppen roll, status och auktoritet, lyfta fram gymnasieläraryrkets förändring under perioden 1960-2000. Vi använder oss av en kvalitativ undersökning, baserad på intervjuer med fyra pensionerade gymnasielärare. LÄS MER

 2. 2. Två länder går skilda vägar. Språk, identitet och civilt samhälle i Ukraina och Vitryssland.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan van der Levin; Sara Renberg; [2005]
  Nyckelord :Ukraina; Vitryssland; Civila samhället; Nationell identitet; Språk; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den unika situation som uppstod i samband med Sovjetunionens upplösning i början av 1990-talet berikade världen med flertalet nya stater. Flera av dessa var mycket lika vad beträffar gemensam historia, etnisk sammansättning och förutsättningar att börja bygga upp sitt land. LÄS MER