Sökning: "Johanna Åberg"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Johanna Åberg.

 1. 1. Känslobussen och Dirigenten – Yngre elevers upplevelser av två dramaövningar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Johanna Åberg; [2018-01-10]
  Nyckelord :Pedagogiskt drama; drama; elevers upplevelser av drama; estetiska lärprocesser;

  Sammanfattning : Att pedagogiskt drama är en metod som väcker många känslor och upplevelser hos elever kanske många kan relatera till. Men hur upplever och tänker yngre elever egentligen kring drama? Detta har jag valt att undersöka med anledning av att jag själv inte enbart har positiva upplevelser av det, men även för att jag gick in i studien med uppfattningen om att dramapedagogik har många gynnsamma effekter på undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Stuttering Severity Instrument 3: Svensk översättning och utprövning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Britta Carlsson; Johanna Åberg; [2015-07-09]
  Nyckelord :Stamning; bedömning; SSI; reliabilitet; validitet; Stuttering; assessment; SSI; reliability; validity;

  Sammanfattning : The main purpose of this study was to translate Stuttering Severity Instrument 3 and to evaluate its reliability and validity. Five speech-language pathologists assessed 35 adults who stutter with this assessment tool. Overall the results showed a very high inter- and intrarater reliability. LÄS MER

 3. 3. En organisations kulturella normer och värderingar och dess påverkan på arbetet mot ökad jämställdhet på chefspositioner

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap

  Författare :Josefine Cesar; Johanna Åberg; Linda Dahn; [2015]
  Nyckelord :Cultural norms and values; equal opportunities; gender; the glass ceiling; organizational culture; changing organizational culture; gender equalityplan; Kulturella normer och värderingar; jämställdhet; genus; glastaket; organisationskultur; förändring av organisationskultur; jämställdhetsplan;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur kulturella normer och värderingar stödjer eller hindrar förändringar, för att ta reda på varför det inte är jämställt på chefspositioner. Vidare vill vi undersöka hur organisationer kan förändra dessa kulturella normer och värderingar och hur jämställdhetsplanen kan användas som ett förändringsverktyg i arbetet mot ökad jämställdhet på chefspositioner. LÄS MER

 4. 4. Quality Assessment of sludge from Glen Valley WWTP and its potential as fertilizer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Ellen Åberg; Johanna Norup; [2015]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The use of sludge as fertilizers contributes to the recycling of nutrients to the environment due to its origin from wastewater and therefore relatively high content of nutrients and organic matter. However, wastewater does also contain hazardous compounds like heavy metals and micropollutants which eventually are separated to the sludge during the treatment processes at the wastewater treatment plant. LÄS MER

 5. 5. Pathways to the future: six regional case studies for sustainable development

  L3-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Matthew Alison; Mallory Anderson; Simon Laursen Bager; Nathalie Becker; Beau Damen; Patrycja Dlugosz; Jekaterina Dmitrijeva; Ben Fethers; Armando Hurtado Sandoval; Steinar Kaldal; Teve Kink; Sarah Kloke; Claire Lawson; Aline Maigret; Shu Masuda; Erika Olsson; Konstantina Ouzounoglou; Mia Pantzar; Raffaele Rossi; Bilyana Spasova; Riitta Johanna Talja; Felix Tilmann Vahle; Stephanie Wischner; Yiming Zhao; Emma Åberg; [2014]
  Nyckelord :municipal waste manegement; Poland; biogas; green ports; solar energy; Jordan; Finland; sustainable city planning; green cities; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER