Sökning: "Johanna Åhman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johanna Åhman.

 1. 1. Orsaksfaktorer till personalomsättning i fastighetsmäklarbranschen : Med fokus på ledarskapets betydelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Kim Jonsson; Johanna Åhman; [2014]
  Nyckelord :Employee turnover; Leadership; Leadership styles; real estate broking business and casual factors; Personalomsättning; ledarskap; ledarskapsstilar; fastighetsmäklarbranschen och orsaksfaktorer.;

  Sammanfattning : Syfte: Personalomsättning är ett omfattande problem i fastighetsmäklarbranschen. Eftersom vi utbildar oss till fastighetsmäklare, är studien av intresse för oss då vi vill få insikt i personalomsättning och vilken betydelse ledarskapet har för medarbetarna. LÄS MER

 2. 2. Varför uppförs så få bostadsrätter med passivhusstandard i Sverige? : En fallstudie mellan ett passivhus- och en konventionell fastighet

  Kandidat-uppsats, Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Alexandra Espe; Johanna Karlsson; Linnéa Norén; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Background: In 1997 the Kyoto Protocol was signed, it’s an international agreement which is aimed to reduce greenhouse gas emissions. Sweden's goal is to reduce energy using in buildings with 20 percent by 2020 and 50 percent by 2050. This is a comparison with levels from 1995 (Glad, 2006). LÄS MER