Sökning: "Johanna Österberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Johanna Österberg.

 1. 1. "We all go a little mad sometimes" : En kvalitativ studie om framställningen av psykopati i film

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Hanna Österberg; Johanna Brännmark; [2018]
  Nyckelord :Psykopati; Rättspsykologi; Film; Psykologi; Psykisk störning; PCL-R;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har undersökt psykopati som begrepp i populärkulturen och i relation till film. Psykopaten i film framställs som alltifrån en sadistisk våldtäktsman, en charmig gentleman till en våldsam seriemördare. LÄS MER

 2. 2. Pedagogiska perspektiv på djur i fritidshem och skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Tjörnhagen; Johanna Österberg; [2017]
  Nyckelord :djur; fritidshem; skola; läshund; bokhund;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka vilka pedagogiska perspektiv som ligger bakom användandet av djur i skolans verksamheter. För att undersöka detta har vi besökt en skola som använde sig av en läshund och ett fritidshem med flera djur inom verksamheten, båda i södra Sverige. LÄS MER

 3. 3. Ekonomisk brottslighet i restauranger : Hur har den påverkats av kraven på personalliggare och certifierat kassaregister?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Johanna Westerberg; Elin Österberg; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen grundar sig i problemet med ekonomisk brottslighet i restaurangbranschen. Restaurangbranschen är en av de branscher där ekonomisk brottslighet anses förekomma i störst utsträckning. LÄS MER

 4. 4. Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Johanna Westerberg; Elin Österberg; [2009]
  Nyckelord :sjukfrånvaro; redovisning; personalekonomi; kommuner;

  Sammanfattning : Sjukfrånvaron i Sverige ökade mellan åren 1997 och 2003, under samma period ökade statens kostnader för den sjukpenning som betalas ut från 13,9 miljarder kronor till 44,6 miljarder kronor.1 juli 2003 infördes ett krav om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro för privata arbetsgivare, kommuner och landsting. LÄS MER

 5. 5. KOLLEKTIVTRAFIKENS GEOGRAFISKA VARIATIONER I TID OCH KOSTNAD – HUR PÅVERKAR DETTA BOSTADSPRISERNA? : Fallstudie Uppsala län med pendlingsomland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för samhällsbyggnad

  Författare :Johanna Sognestrand; Matilda Österberg; [2009]
  Nyckelord :Public transport; GIS; Uppsala County; commuting costs; travel time; network analysis; regional planning; regression; correlation; house price; index; Kollektivtrafik; GIS; Uppsala län; pendlingskostnad; restid; nätverksanalys; regionplanering; regressionsanalys; korrelation; bostadspriser; index;

  Sammanfattning : The distance between home and work has increased in recent decades. By the development of infrastructure and public transport, jobs farther from home have become more accessible and this development has in turn increased commuting. LÄS MER