Sökning: "Johanna Östlund"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Johanna Östlund.

 1. 1. Effect of dietary flavonoids on hepatic CYP2E1 and 3A4 activity : implication for food-drug interactions

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Johanna Östlund; [2017]
  Nyckelord :cytochrome P450; CYP2E1; CYP3A4; flavonoids; quercetin; myricetin; isorhamnetin; food-drug interactions;

  Sammanfattning : Flavonoids are a group of phytochemicals ubiquitously present in vegetables, fruits, berries and herbs. It is suggested that they contribute to protection against several lifestyle diseases including cancer. LÄS MER

 2. 2. Abdellah Taïa et le pays de la tolérance : Une étude sur l’auteur Marocain Abdellah Taïa et ses deux oeuvres L’Armée du salut et Le Jour du Roi.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Franska

  Författare :Johanna Östlund; [2015]
  Nyckelord :Abdellah Taïa; Maroc; tolérance; homosexualité; islam; classes sociales; Abdellah Taïa; Morocco; tolerance; homosexuality; islam; class differences.;

  Sammanfattning : Ce mémoire a pour but d’étudier comment l’auteur Abdellah Taïa dépeint l’homosexualité et les classes sociales dans la société marocaine, à travers ses oeuvres L’Armée du Salut (2006) et Le Jour du Roi (2010). La méthode utilisée dans le mémoire est l’herméneutique, qui donne la possibilité d’utiliser ses propres interprétations des textes pour les analyser. LÄS MER

 3. 3. Supernatural : Fans, tolkningsprocesser och meningsskapande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Johanna Östlund; Marie Louise Öhman; [2013]
  Nyckelord :Supernatural; fans; tolkning; meningsskapande; publiker; receptionsanalys;

  Sammanfattning : Titel: Supernatural- Fans, tolkningsprocesser och meningsskapande Nivå: C-uppsats inom Medie- och kommunikationsvetenskap Författare: Marie Louise Öhman och Johanna Östlund Handledare: Anna Edin Examinator: Eva Åsén Ekstrand Datum: juni 2013 Syfte: Studera fansens tolkningar, engagemang och meningsskapande med fokus på den amerikanska TV-serien Supernatural.     Teori: Analysera fansens tolkningsprocesser utifrån Stuart Halls Encodning/Decoding- modell och de tre tolkningssätten, dominant, förhandlande och oppositionell läsning. LÄS MER

 4. 4. Konsten att planera kreativitet : En kvalitativ studie om ett antal utvalda grafiska formgivares åsikter om strategiarbete i designprojekt samt om yrkesrollen grafisk formgivare.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier; Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Emma Höglund; Johanna Östlund; [2013]
  Nyckelord :strategisk kommunikation; grafisk design; profession; yrkesroll; designprocess;

  Sammanfattning : The study addresses the field of design as a profession and examines the views on strategic management in a design project among nine selected graphic designers. The graphic designers who participate in the study are permanently employed at design companies in Stockholm. LÄS MER

 5. 5. Mjölkens sammansättning : konventionell kontra ekologisk produktion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Johanna Östlund; [2012]
  Nyckelord :Ekologisk mjölk; konventionell mjölk; mjölkens sammansättning;

  Sammanfattning : Efterfrågan på ekologisk konsumtionsmjölk har ökat explosionsartat de senaste åren. Mil- jöpåverkan och djurens välbefinnande står ofta i fokus i debatten och forskarna är fortfa- rande oeniga. En annan intressant fråga är om ekologisk mjölk skiljer sig från konvention- ell mjölk rent innehållsmässigt. LÄS MER