Sökning: "Johanna Abrahamsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Johanna Abrahamsson.

 1. 1. Dystoki hos brachycephala hundar och katter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Johanna Abrahamsson; [2019]
  Nyckelord :dystoki; brachycephala; dog; katt; kejsarsnitt; anatomi;

  Sammanfattning : Brachycephala hund- och kattraser ökar allt mer i popularitet, då de har blivit eftertraktade med avseende på deras utseende men även deras beteende, vilket kan ses genom att många av dessa hundraser har ökat i antal registreringar i flera länders kennelklubbar. Bland dessa brachycephala raser förekommer dock en hel del hälsoproblem, vilka har uppmärksammats allt mer de senaste åren, men då är det ofta främst andningsproblemen som lyfts fram. LÄS MER

 2. 2. Vild natur : Värden, attityder och associationer

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Johanna Abrahamsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den moderna människan anses ha förlorat kopplingen till naturen, och en planering som arbetar för att minska separationen mellan människa och natur har efterfrågats. Grönområden värderas ofta utifrån ett brett perspektiv och få studier har undersökt den vilda naturtypens specifika kvaliteter. LÄS MER

 3. 3. Lärplattan som ett pedagogiskt redskap : En kvantitativ studie om pedagogers syn på lärplattans pedgogiska roll i förskolans verksamhet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Johanna Sand; Elinor Abrahamsson; [2015]
  Nyckelord :lärplatta; IKT; modern teknik; digital kompetens; iPad; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvantitativa studie var att undersöka i vilken omfattning ochhur lärplattan betraktas som ett pedagogiskt redskap i förskolans verksamhet. I takt med framväxten av lärplattor i förskolans verksamhet ställs ökade krav på digital kompetens hos pedagogerna i förskolan gällande exempelvis hur lärplattorna kan användas i ett didaktiskt syfte och bli ett pedagogiskt redskap. LÄS MER

 4. 4. Inkluderande undervisning i grundskolan - hur två svensklärare på högstadiet arbetar med inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ingela Jakobsson; Johanna Rehn; [2015]
  Nyckelord :autismspektrumtillstånd; individanpassning; inkludering; läraryrket; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; svensklärare;

  Sammanfattning : Vårt syfte med examensarbetet är att försöka förstå hur två svensklärare ser på sitt arbete med att inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Vi har börjat med att gå igenom en förändring i den nya skollagen som började gälla 2011. LÄS MER

 5. 5. Generation Y:s föreställningar om chefer och ledare : En studie med utgångspunkt i de ekonomistuderande inom generation Y

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Emma Johansson; Johanna Abrahamsson; [2014]
  Nyckelord :Perceptions Managers Leaders Generation Y; Föreställningar Chefer Ledare Generation Y;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att beskriva och förstå generation Y:s föreställningar om chefer och ledare, med utgångspunkt i generationens ekonomistuderande. Problem Vilka föreställningar har dagens ekonomistudenter i Sverige om chef- och ledarskap? Metodologi Denna studie är baserad på kvalitativ metod. LÄS MER