Sökning: "Johanna Ahlberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Johanna Ahlberg.

 1. 1. Alltid nåbar - aldrig fri : En studie om hur unga vuxna upplever mobiltelefoner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Danielsson; Elin Ahlberg; [2020]
  Nyckelord :Mobiltelefon; Beroende; Interaktion;

  Sammanfattning : Utvecklingen av modern teknologi går fort framåt. Det är inte länge sedan mobiltelefoner var stora, klumpiga och endast kunde användas till att ringa samtal. Dagens smartmobiler erbjuder många fler funktioner än så. LÄS MER

 2. 2. Barriärer som hindrar sjuksköterskans rapportering av fall där barn misstänks fara illa. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Fogelqvist Bredford; Johanna Ahlberg; [2018]
  Nyckelord :Barn som far illa; Sjuksköterska; Barriärer; Rapportering; Identifiering; Osäkerhet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor rapporterar inte alltid sina misstankar om att barn far illa trots att rapportering kan vara livsavgörande för barn. Sjuksköterskor är skyldiga att ingripa vid misstanke om att barn far illa och måste känna till de krav som finns på rapportering. LÄS MER

 3. 3. Internal Branding : An Empirical Study within the Swedish Bank Industry, an Employees Perspective

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Emelie Carlson; Johanna Karlström; Caroline Ahlberg; [2012]
  Nyckelord :Internal Branding; Brand Promise Understanding; Brand Commitment; Customer- Facing Employees;

  Sammanfattning : The service sector’s constant growth is followed by an increasing competition among service companies. Followed by this, the process of internal branding has become essential within the service brand building process, i.e. aligning the service company’s brand promise with employees’ behavior. LÄS MER

 4. 4. Swing it magistern, swing it! -En studie om dans som verktyg i undervisning

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Janna Ahlberg; Johanna Alfredsson; [2008]
  Nyckelord :Dans i skola; dans som verktyg; rörelse; lärstil;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att ta reda på hur man i skolan kan använda dans och rörelse som ett verktygför ökat lärande. Vi har också undersökt några av de problem och möjligheter som uppdagas i arbetet med dansoch rörelse i skolan samt huruvida det finns teoretiskt stöd för att arbeta med dans som verktyg i undervisning. LÄS MER

 5. 5. Sinnesstämningens påverkan på det verbala flödet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Ahlberg; Emilie Larsen; [2005]
  Nyckelord :depression; språkbruk; språkpsykologi; språkpragmatik; Psychology; Psykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Results from previous studies have showed that people with depression has an impaired verbal fluency. The aim of this study was to investigate whether individuals with depression also generate more words containing negative valence. LÄS MER