Sökning: "Johanna Allqvie"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johanna Allqvie.

 1. 1. Vi försökte det gick bajs, men vi lovar att bli bättre - En studie om hållbarhetskommunikation och konsumentpåverkan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Allqvie; Fredrik Elliot; Simon Svanberg; [2019-06-20]
  Nyckelord :Communication; Sustainability; Sustainability communication; Consumer reaction; Fear; Failure; Kommunikation; Hållbarhet; Hållbarhetskommunikation; ; Konsumentreaktion; Rädsla; Misslyckande.;

  Sammanfattning : This report will describe and analyse how companies should communicate about their work with issuesconnected to sustainability in their organisation. Furthermore, also how widely they should talk abouttheir goals and successes but also how they should handle the setbacks and possible fears that comesalong the journey. LÄS MER

 2. 2. Den aktiva vägen till chefsrollen : En kvalitativ studie om förutsättningar för kvinnor och män att ta sig till en chefsposition

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Rylander; Elin Allqvie; [2016]
  Nyckelord :kön; karriär; sociokulturell teori; glastak; glashiss;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera vilka redskap som varit förutsättningar för kvinnor och män att ta sig till en chefsposition. Särskild uppmärksamhet riktas mot likheter och skillnader sett till kvinnors och mäns upplevelser av sin egen karriärväg. LÄS MER