Sökning: "Johanna Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 292 uppsatser innehållade orden Johanna Andersson.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av sin sexuella hälsa under och efter menopaus

  Magister-uppsats,

  Författare :Josefine Andersson; Johanna Loftegård; [2021-02-05]
  Nyckelord :menopaus; postmenopaus; sexuell hälsa; systematisk litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Background: Menopause is a natural part of a woman's life that is associated with hormonaland physical changes and means the end of the reproductive period. Menopause is associatedwith a number of symptoms that can affect sexual health. LÄS MER

 2. 2. ”Det är alltid fel att köpa sex. . .” : En diskursanalys av hur sexköpare framställs i svensk dags- och kvällspress

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Dijana Rakovic; Johanna Andersson; [2021]
  Nyckelord :Sex buyer; prostitution; discours analysis; Foucalt; newspaper; Sexköpare; prostitution; diskursanalys; Foucault; tidningsartiklar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera hur sexköpare framställs diskursivt i svensk dags- och kvällspress. 25 artiklar har analyserats från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen under tidsperioden maj och juni 2020. LÄS MER

 3. 3. Social hållbarhet i stadens planeringsprocesser : en exempelstudie av Mary Anderssons park, Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Frohm; [2021]
  Nyckelord :social hållbarhet; hållbarhet; hållbar stadsutveckling; planering; Malmö stad; Mary Anderssons park; landskapsarkitektur; jämlikhet; offentliga miljöer; förvaltning; MKB;

  Sammanfattning : Begreppet hållbar utveckling, tillika den sociala dimensionen av hållbarhet är komplexa begrepp utan entydig definition och som präglas av konflikt sett till intresse, mål och värde. Bortom debatten om innebörd är social hållbarhet idag ett centralt begrepp inom politiken och har en viktig funktion i diskussioner om mål och syften gällande planering och samhällsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Working from home and mental health: Evidence from the UK during the COVID-19 pandemic.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Andersson; [2021]
  Nyckelord :COVID-19; Coronavirus; pandemic; United Kingdom; lonely; Business and Economics;

  Sammanfattning : As the Coronavirus started to spread around the world in 2020, governments had to respond. Lockdowns and other restrictions were implemented to minimize the virus spread and people falling ill from COVID-19. LÄS MER

 5. 5. Vägen till framtidens hållbara konsument : En kvalitativ studie om hur generation z uppfattar hållbarhetskommunikation i den svenska modebranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Gabriella Andersson; Johanna Dingfors; [2021]
  Nyckelord :Greenwashing; Generation Z; Fast Fashion; Slow Fashion; A linear model of communication; Transparens; Hållbar marknadsföring The Types of Greenwashing Matrix; Transparency Sustainable marketing.;

  Sammanfattning : With the increased focus on climate change, sustainability has become a common term for both organizations as well as consumers. The clothing industry is one of the industries that have the biggest negative impact on climate change. Still, the fast fashion business, based on cheap materials and low production costs, continues to thrive. LÄS MER