Sökning: "Johanna Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 260 uppsatser innehållade orden Johanna Andersson.

 1. 1. Out with the Old and in with the New - Consumer Clothing Practices and how they contribute to a Circular Fashion Market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Amanda Sjöberg; Johanna Andersson; [2019-07-03]
  Nyckelord :Circular Economy; Practice Theory; Fashion Industry; Consumer Behaviour;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Vik för vik – Mot en friskare Östersjökust med fokus på Strandstuviken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Isak Nyborg; [2019]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Eutrophication is a serious problem that is affecting the Baltic Sea and its streams connecting to it. It brings a negative impact on the biodiversity, the streams recreational value, sport fishing and also the overall ground water quality. LÄS MER

 3. 3. Too Cool for School : En kvantitativ studie om studierelaterad problematik bland gymnasieelever och deras inställning inför studierna - ur ett helhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Johanna Andersson; Jennifer Landin Andersson; [2019]
  Nyckelord :High school students; study related problems; truancy; alcohol and drug use; holistic perspective.; Gymnasieelever; studierelaterad problematik; skolk; alkohol- och narkotikaanvändning; helhetsperspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka gymnasieelever i årskurs tre och deras motivation till att prioritera sina studier och prestera väl i skolan, samt undersöka vad som kan bidra till problematiken kring att vissa gymnasieelever inte är motiverade till att prioritera sina studier och prestera väl i skolan. Ett visst fokus riktas mot gymnasieelevers alkohol- och narkotikaanvändning, med syftet att undersöka huruvida detta samspelar med bristande studiemotivation. LÄS MER

 4. 4. Framställningen av fängelsedömda kvinnor: en diskursanalys av könsskillnader i svensk offentlig debatt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Malin Andersson; Johanna Kullberg; [2019]
  Nyckelord :discourse; disparity; prison; Sweden; women; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to examine and analyze the discourse on female prisoners in Sweden. To be sentenced to prison requires severe criminality and the lifetime sentence is the most severe conviction to criminal acts. LÄS MER

 5. 5. Välmående chefer skapar välmående arbetsplatser : En kvalitativ studie om chefers hälsofrämjande arbete för medarbetare och sig själva.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Andersson; Jonna Helmersson; Tova Skantz; [2019]
  Nyckelord :Health factors; health promotion tools; KASAM; Manager s health; workplace learning.; Chefers hälsa; friskfaktorer; hälsofrämjande verktyg; KASAM; lärande på arbetsplatsen.;

  Sammanfattning : Människors hälsa är viktigt vilket syns tydligt i forskning samt i de folkhälsomål som är uppsatta för Sveriges folkhälsoarbete. Ett utav folkhälsomålen innefattar arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö. På arbetsplatsen finns olika faktorer som påverkar vår hälsa och välbefinnande. LÄS MER