Sökning: "Johanna Ardevall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Ardevall.

  1. 1. INFLUENCER MARKETING: Inspiration och rekommendation eller manipulation och överkonsumtion? - En kvantitativ studie om attityder till influencer marketing på Instagram.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Lovisa Nylander; Ella Forssling; Johanna Ardevall; [2022-02-24]
    Nyckelord :Influencer marketing; Influencer; Sociala medier; Instagram; Reklam;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka svenska, unga kvinnors attityder till reklam på Instagram med fokus på influencer marketing. Teori: Persuasion Knowledge Model, Social Influence Theory Metod: Surveyundersökning Material: Instagraminlägg från influencers och företag, svar från surveyundersökning som riktar sig till svenska kvinnor i åldrarna 16-25 år. LÄS MER