Sökning: "Johanna Axelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Johanna Axelsson.

 1. 1. Patienter och vårdgivares upplevelser av djurterapi inom hälso- och sjukvården : En deskriptiv litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Axelsson; Johanna Vängman; [2019]
  Nyckelord :Animal-assisted therapy; caregiver; experience; patient; Djurterapi; patient; upplevelser; vårdgivare;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: År 1961 upptäckte läkaren Boris Levinson att djur kunde hjälpa människor att knyta an till andra. Upptäckten kom att inspirera terapeuter till att använda djur inom de terapeutiska programmen. Tanken med att involvera djur sträcker sig dock tillbaka till 1800-talet och förespråkades av Florence Nightingale. LÄS MER

 2. 2. Närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Beatrice Axelsson Forsberg; Johanna Hallgren; [2019]
  Nyckelord :palliativ vård; upplevelser; delaktighet; närstående; hemmet; närståendeperspektiv; vårdgivare;

  Sammanfattning : När en patient vårdas palliativt i hemmet är det inte enbart patientens upplevelse som är betydande utan också närståendes. Palliativ vård innebär att bot inte längre finns att tillgå utan vården går ut på att lindra. LÄS MER

 3. 3. Using IPS software for decision making when developing a collaborative work station : A simulation-based case study in the remanufacturing industry

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Johanna Axelsson; [2019]
  Nyckelord :disassembly; collaborative robots; remanufacturing; safety;

  Sammanfattning : European manufacturing companies are facing challenges of increasing prices of raw material, more customized products and competitiveness from industries outside Europe. Those challenges make the manufacturing require flexible production processes. LÄS MER

 4. 4. "Det är bara käbbel!" : En kvalitativ studie om hur politiska partier kan skapa förtroende hos Generation Y genom marknadskommunikation.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Isabell Axelsson; Hanna Grimsborn; Johanna Borgström; [2018]
  Nyckelord :Förtroende; Generation Y; Kommunikation; Politisk kommunikation samt Sociala medier.;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur politiska partier kan skapa förtroende hos Generation Y genom marknadskommunikation. Metod: Uppsatsen är utformad med en kvalitativ forskningsmetod och den empiriska insamlingen grundar sig i åtta semistrukturerade intervjuer. Studien baseras på ett växelspel mellan deduktiv och induktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. Mobil hälsa (m-hälsa) genom användning av mobiltelefon som intervention för barn med övervikt eller fetma. : En systematisk litteraturstudie.

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap; Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap

  Författare :Johanna Axelsson; Linda Tellström; [2018]
  Nyckelord :mHealth; mobile phone; child; youth; pediatric; overweight; obesity; physical activity; Body Mass Index; m-hälsa; mobiltelefon; barn; ungdomar; pediatrik; övervikt; fetma; fysisk aktivitet; Body Mass Index;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av övervikt och fetma bland barn ökar i stora delar av världen. Brist på fysisk aktivitet är en av orsakerna bakom övervikt och fetma. För barn med fetma kan små mängder fysisk aktivitet ha stora positiva hälsoeffekter. LÄS MER