Sökning: "Johanna Berggren"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Johanna Berggren.

 1. 1. Att ställa om över en natt : En fallstudie om upplevelser av en oplanerad förändringsprocess till digital verksamhet ur ett sensemaking perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Johanna Berggren; Hellen Torberger; [2020]
  Nyckelord :distance learning; e-learning; technology acceptance; change management; crisis management; organizational change; sense making; sense-making; distansundervisning; e-lärande; teknologi acceptans; förändringsarbete; förändring under kris; organisationsförändring; meningsskapande;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to investigate how change processes created under abrupt conditions are experienced and how they function, by studying the change process from an employee perspective, with connection to sensemaking. Theoretical framework: The theories in this study are based partly on previous research of organizational change, where we bring up factors for success and failure on different levels and partly on crisis management that gives an understanding of changes created under abrupt and unplanned circumstances. LÄS MER

 2. 2. The use of social movements in marketing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Berggren; Karolina Lander; [2019]
  Nyckelord :Social movements; #Metoo; advertisement; Gillette; mixed method; visual advertising; gender in advertising; emotional branding; audience reception; Sociala rörelser; marknadsföring; visuell marknadsföring; genus i marknadsföring; publikmottagning; Social Sciences;

  Sammanfattning : In today’s marketing, we now and then see organizations using socio-political movements. This phenomenon often creates questions amongst its audience whether the organization genuinely cares about the movement, or whether it is just an easy way to capitalize on the movement. LÄS MER

 3. 3. Att leva med hemodialys : en litteraturöversikt om personers upplevelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Deeqa Mahmoud Farah; Johanna Berggren; [2019]
  Nyckelord :Copingstrategier; Egenvård; Hemodialysbehandling; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk njursvikt försämrar njurarnas funktion och medför en stor påverkan på personers vardagliga liv. Hemodialys behandling är krävande och behöver utföras kontinuerligt för personers överlevnad. Egenvård är även ett alternativ för personer att sköta sin vård självständigt eller i relation med andra. LÄS MER

 4. 4. Lustgasbehandling vid smärtsamma procedurer : En utvärdering av lustgasbehandling på barn

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johanna Berggren; Frida Lohus; [2018]
  Nyckelord :Child; nitrous oxide; nursing; procedural pain; pediatric nurse; Barn; barnsjuksköterskor; lustgas; omvårdnad; procedursmärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som besöker vården upplever rädsla och oro inför att vårdåtgärder kan tänkas göra ont. Adekvat smärtlindring är viktig för att lindra barns fysiska och psykiska smärta samt främja god hälsa.  Det finns olika sätt att lindra barns smärta, en metod är lustgasbehandling. LÄS MER

 5. 5. "Damned  if you do, damned if you don’t" : En fallstudie om reklambyrån Forsman och Bodenfors normbrytande kommunikation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emilia Berggren; Johanna Wide; [2017]
  Nyckelord :Marknadskommunikation; reklam; Forsman Bodenfors; genus; normer; normbrytande; samhällsförändring samt skönhet och mode.;

  Sammanfattning : Problem och syfte Det har länge debatterats om människors jämlikhet. Kampen för alla människors lika värde har därefter tagits vid av många olika aktörer i samhället. LÄS MER