Sökning: "Johanna Bergström"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Johanna Bergström.

 1. 1. THE FIRST ACTIVE ACID SULFATE SOIL FOUND OUTSIDE THE BALTIC BASIN, IN VISKA VALLEY WEST COAST OF SWEDEN

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Johanna Bergström; [2023-09-15]
  Nyckelord :Acid sulfate soil; AS soil; ERT measurements; resistivity; Baltic basin; Swedish west coast; acidification; Tapes transgression;

  Sammanfattning : Acid sulfate (AS) soils are naturally formed but are responsible for environmental problem due to its low pH. Drainage of active AS soils can lead to mobilization of harmful metals and a severe pH drop in nearby aquatic environments, which in turn may harm the ecological conditions. LÄS MER

 2. 2. “Varför kunde de inte ta hand om mig?”- Johanna Bergström, Utan mig har hon ingen s. 133 : En kvalitativ studie om familjehemsplacerade barns psykiska mående i familjehem och av relationen till sina biologiska föräldrar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Tove Petersson; Evelina Karlsson; [2023]
  Nyckelord :foster care children; relationship; parents; mental health; foster care parents; wellbeing.; familjehemsplacerade barn; relationer; föräldrar; psykisk hälsa; familjehemsföräldrar; välbefinnande. 2;

  Sammanfattning : Many children live in foster homes because their biological parents cannot take care of the child's needs. Previous studies have shown that children placed in foster homes have major risks of mental illness. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskebesök : Barnsjuksköterskans erfarenhet av att självständigt bedöma och behandla sjuka barn på en akutmottagning

  Magister-uppsats, Jönköping University

  Författare :Emilia Bergström; Johanna Gustafsson Melin; [2022]
  Nyckelord :pediatric emergency department; pediatric nursing; nurse-led consultation; akutmottagning för barn; barnsjuksköterska; sjuksköterskebesök;

  Sammanfattning : Bakgrund: Besöken på akutmottagningar för barn i Sverige ökar hela tiden. För att möta detta har allt fler sjukhus börjat använda sig av sjuksköterskebesök. Syfte: Att beskriva barnsjuksköterskans erfarenhet av att självständigt bedöma och behandla sjuka barn på en akutmottagning. LÄS MER

 4. 4. Stress och välbefinnande bland socialsekreterare : En enkätstudie om stressnivån hos socialsekreterare i förhållande till välbefinnande och arbetsmiljö utifrån ett ålder- och erfarenhetsperspektiv i Västerbottens län

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Bergström; Liza Abrahamsson; [2022]
  Nyckelord :Social worker; social work; fatigue; stress; burnout; wellbeing; organization; work environment; age;

  Sammanfattning : Sjukskrivningar bland akademiker har ökat de senaste åren och det inkluderar socialsekreterare. Tidigare studier visar på hur New Public Managements utformning och styrning av det sociala arbetet påverkat socialsekreterares stressnivå och välbefinnande. LÄS MER

 5. 5. Kontrovers, demokrati och undervisningspraktik: En kartläggning av kontroversiella ämnen och dess hantering på gymnasieskolor i Göteborg.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Bergström; [2021-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER