Sökning: "Johanna Björknert"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johanna Björknert.

 1. 1. Flickor i moderna barn- och ungdomsböcker : En analys av hur flickor framställs i Lassemajas detektivbyrå, Rum 213 och Cirkeln

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL); Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Johanna Björknert; Stina Källdén; [2016]
  Nyckelord :Gender; children’s literature; norms; girls; gender relations; discourse analysis; Genus; barnlitteratur; normer; flickor; genusrelationer; diskursanalys;

  Sammanfattning : In this study we have analysed six modern books for children and adolescents. The books we chose to analyse were four titles from the series Lassemajas detektivbyrå, Rum 213 and Cirkeln because they are popular among girls in compulsory school. LÄS MER

 2. 2. "Idag måste alla kunna läsa" : Tre pedagogers arbetssätt med elever i läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Johanna Björknert; [2016]
  Nyckelord :Reading and writing difficulties; alternative tools; inclusion; phonological difficulties; special education teacher; literacy learning; Läs- och skrivsvårigheter; alternativa verktyg; inkludering; fonologiska svårigheter; speciallärare; läs- och skrivinlärning;

  Sammanfattning : Abstract The aim of the study is to investigate how three pedagogues with different orientations work with reading and writing difficulties in the same school. A qualitative method with interviews and observations of the teachers was applied to investigate the methods used by a special education teacher, a class pedagogue and a special education pedagogue, and the needs for support in the teaching of pupils with reading and writing difficulties. LÄS MER