Sökning: "Johanna Blå"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Johanna Blå.

 1. 1. Att se behov som andra missar : En kvalitativ fallstudie om hur ett företag har etablerat sig på en konkurrensutsatt marknad

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Johanna Bertils; Linnea Dinesen; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Utifrån denna studie går det att dra slutsatsen att företagets differentieringsstrategier har utgått från marknadsföringsmixen, STP-processen, värdeskapande, differentiering, relationsmarknadsföring & word of mouth, upplevelsebaserad marknadsföring och datadriven        marknadsföring. Förutom dessa faktorer har även företagets kultur och affärsidé varit en bidragande faktor till framgång. LÄS MER

 2. 2. Elvers delaktighet i särskolan : Lärares uppfattningar om delaktighet och hur pedagogerna möjliggör delaktighet i grundsärskolans undervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Johanna Heiman; Marika Castor; [2019]
  Nyckelord :Autonomi; delaktighet; engagemang; erkännande; samhandling; tillhörighet; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Att utveckla elevernas delaktighet var ett prioriterat mål i arbetet inom grundsärskolan men den allmänna uppfattningen bland pedagogerna gjorde att diskussionerna gärna stannade i tankar som att “eleverna får välja om de vill ha röd eller blå penna” och “de får välja vilken sida de ska börja med”. Eftersom pedagogerna upplevde att diskussionerna inte kom längre, började vi leta material som kunde stärka diskussionerna och utveckla tänkande. LÄS MER

 3. 3. HOW MENSTRUAL PRODUCT USERS DIFFER - a logistic regression model

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Johanna Helldén; [2016]
  Nyckelord :menstrual cup; menstrual pad; tampon; menstruation; cross validation; logistic regression; statistical modelling; Multinomial logistic regression; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : The two most popular menstrual products, tampon and menstrual pads are challenged by a product that is on the rise; the menstrual cup. How do the menstrual cup users differ from the other users? Do menstrual cup users have a more positive feeling towards menstruation? The results from a survey about menstruation that collected over 3000 answers are used to answer this. LÄS MER

 4. 4. Time of Flight Spectroscopy of Photon Migration in Turbid Media

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Atomfysik

  Författare :Johanna Paulsson; [2014]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Light interacting with biological matter is dominated by light scattering; biological matter is turbid. In order not to harm the natural structure of biological matter, visible light can be used to investigate it, and to avoid the light being absorbed from e.g. LÄS MER

 5. 5. Blå-gröna synergier : att använda vegetation i dagvattenhanteringen för att klimatanpassa Östra Gäddviken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Johanna Petersson; Sofia Sjödin; [2014]
  Nyckelord :dagvattenhantering; vegetation; klimatanpassad; synergier; Östra Gäddviken;

  Sammanfattning : Klimatanpassning är ett aktuellt ämne i dagens stadsplanering och en utmaning för landskapsarkitekter och stadsplanerare. Klimatförändringarnas effekter är ökad nederbörd, stigande medeltemperatur och havsnivåer samt ett mer extremt klimat överlag. LÄS MER