Sökning: "Johanna Borg"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Johanna Borg.

 1. 1. Varumärkesdifferentiering på homogena marknader : En studie om konsumenter kan urskilja de homogena apoteksföretagen.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Johanna Borg; Linda Engert; [2017]
  Nyckelord :Homogena marknader; Brand Equity; Customer-based Brand Equity; Apotek; Apoteksmarknaden och Varumärkesdifferentiering.;

  Sammanfattning : Konkurrensen bland företag har blivit allt hårdare och det har således blivit svårare för företag att utmärka sig gentemot konkurrenter. Företag måste därför differentiera sig för att bli ihåg komna av konsumenterna, och de företag som erbjuder identiska produkter och tjänster måste arbeta än mer intensivt för att utmärka sig. LÄS MER

 2. 2. Den bortglömda löpskolningen : En kvantitativ interventionsstudie

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Lisa Bischoff; Johanna Edlund; [2016]
  Nyckelord :Löpskolning; löpekonomi; löpning; syreupptagningsförmåga; blodlaktat; ramptest;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarSyftet med studien var att undersöka om regelbunden löpskolning har någon effekt på löpekonomin hos löpvana män och kvinnor. Studiens tre frågeställningar var: (1)Finns det skillnader i förändringen av syreupptagning mellan försöksgrupperna på en given löphastighet efter interventionen? (2) Finns det skillnader i förändringen av blodets laktatnivå mellan försöksgrupperna på en given löphastighet efter interventionen? (3) Finns det några skillnader i förändringen av självskattad ansträngning mellan försöksgrupperna på en given löphastighet efter interventionen? MetodEn kvantitativ interventionsstudie genomfördes med 13 försökspersoner bestående av åtta män och fem kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Samspelet mellan en ledares personliga varumärke och medarbetarnas syn på organisationskulturen inom banksektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Patricia Larning; Johanna Borg; Anna Börjesson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Skolan är på min sida : elever med stöd av elevassistent – vad relationen mellan elev och assistent innebär för elever på gymnasiets nationella program

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Johanna Borg; [2014]
  Nyckelord :elevassistent; elevhälsa; funktionsnedsättning; inkludering; känsla av sammanhang KASAM ; samverkan; särskilt stöd.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur elever som går på gymnasiets nationella program och som har stöd av en elevassistent upplever sin studiesituation.  Studien undersöker vad relationen mellan elev och elevassistent har för betydelse för elevens skolgång ur elevens och ur skolans perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Ranka den som Perron-Frobenius : Sporttabellen du aldrig sett förut

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Emelie Borg; Johanna Johansson; [2013]
  Nyckelord :Perron-Frobenius sats; PageRank; sporttabell;

  Sammanfattning : Uppsatsen är skriven för att ta fram ett alternativt sätt att ranka lag i olika serier. Vi har lagt störst fokus på fotbollsallsvenskan, men även tabellerna i fotbolls-EM, basketligan och elitserien i hockey kommer att jämföras. LÄS MER