Sökning: "Johanna Boström"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Johanna Boström.

 1. 1. Bemötande kan göra skillnad : Våldsutsatta kvinnors erfarenheter av bemötande och hur de önskar bli bemötta av vårdpersonal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johanna Boström; Sara Johansson; [2019]
  Nyckelord :förtroende; upplevelse; våld; kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer handlar om all typ av våld mellan närstående och det förekommer i alla former av relationer. Var fjärde kvinna i Sverige utsätts för våld i en nära relation, men mörkertalet är stort. LÄS MER

 2. 2. Biokols struktur och dess förmåga att adsorbera näringsämnen

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Fanny Boström; Johanna Lundström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sveriges riksdag har tagit fram 16 miljömål där ett av dem ämnar att minska övergödningen isvenska sjöar och vattendrag. Övergödning är bland annat ett resultat från näringsämnen somläckt från jordbruk. En lösning på övergödningsproblemet skulle kunna vara att samla upp deläckta näringsämnena och återföra dem till åkern. LÄS MER

 3. 3. Rethinking Schools

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Johanna Boström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Följarskap som social praktik - en studie utifrån tre struktureringsdimensioner

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Mathilda Bengtsson; Johanna Boström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Intressenters påverkan på ideella fotbollsföreningars årsredovisning - en kvalitativ studie av tre ideella fotbollsföreningar på elitnivå

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Mathilda Bengtsson; Elisabeth Blixt; Johanna Boström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER