Sökning: "Johanna Broms"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Broms.

  1. 1. Vad händer sen då? - En studie om arbetet med uppföljning av detaljplaners betydande miljöpåverkan i Västra Götaland

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Göteborgs universitet Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

    Författare :Emma Broms; Johanna Pettersson; [2011-06-17]
    Nyckelord :detaljplaner; miljöpåverkan;

    Sammanfattning : Kandidatuppsats i kulturgeografi och geografi med kulturgeografisk inriktning.... LÄS MER