Sökning: "Johanna Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Johanna Carlsson.

 1. 1. Hur man tar sig igenom ett heartbreak och andra viktiga politiska frågor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Carlsson; Felicia Boudrée; [2019]
  Nyckelord :personifiering; politisk kommunikation; retorik; politik; demokrati; parasocial interaktion; front stage; back stage; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sociala medier har blivit en allt viktigare kanal för politiska partier att nå ut med politiska budskap på. Samtidigt tar partiledarna en allt större plats i politiken och blir centralare för partiers valresultat. Denna kvalitativa studie ämnar undersöka hur partiledare personifieras på sociala medier genom en visuell retorisk analys. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering i förskolan : Förskolärares kunskaper och arbete med digitalaverktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Amanda Carlsson; Johanna Källberg; [2019]
  Nyckelord :digitalisering; förskola; kunskaper; digitala redskap;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vilka förutsättningar för digitalisering som finns inom digitalkompetens samt tillgång till digitala redskap och hur de används i olika förskolor. Detta är ett viktigt ämne att lyfta eftersom digitalisering blir allt mer vanligt i dagens samhälle. LÄS MER

 3. 3. "Ingen orkar ju leta igenom 10 000 butiker" : En kvalitativ studie om Generation Zs köpbeslutsprocess och vad som påverkar dem vid köp av kläder online

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Johanna Carlsson; Linnéa Ragnarsson; [2019]
  Nyckelord :Generation Z; e-handel; köpbeslutsprocessen; faktorer; marknadsföring; digitalt infödda; klädbranschen;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga och tolka hur Generation Z anser sig agera och bete sig i köpbeslutsprocessen vid inköp av kläder online. Forskningsfrågor: - Hur ser Generation Zs köpbeslutsprocess ut vid köp av kläder online? - Vilka faktorer påverkar Generation Z vid köp av kläder online? Metod: Studien baseras på en kvalitativ metod och den empiriska datan har som utgångspunkt i tre fokusgruppsdiskussioner och två semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Dimensionering av Jumkils nya skolas energisystem : implementering av bergvärmepump, solcellsanläggning och batterilager

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Frida Andersson; Johanna Carlsson; Linnéa Hane; Jesper Larsson; Josephine Lindén Magnusson; Hanna Olofsson; Richard Robertsson; Pontus Roos; Jessica Wänlund; [2018]
  Nyckelord :energikartläggning; miljöcertifiering; flödesbatteri; varvtalsstyrd värmepump; PVsyst; solcellsanläggning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to develop a modern and energy efficient system solution for a school in Jumkil, combining solar power, battery storage and geothermal heat pump system. By using models, simulations and available literature the study examines the dimensions of the included components for optimal coverage of the schools energy demand. LÄS MER

 5. 5. Streaming och framställningen av tillfälliga exemplar : hur inskränkningar i upphovsrätten förhåller sig till förfarandet streaming

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Immaterialrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER