Sökning: "Johanna Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden Johanna Carlsson.

 1. 1. RUN Rörlig Ungdom Nu : Ett projekt för att förebygga övervikt och öka den fysiska aktivitetsnivån hos skolungdomar genom fysisk aktivitet.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Johanna Carlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction: The increasing prevalence of childhood obesity around the world has promoted researchers to identify ways to slow down or reverse this development. As a part of that work, the school-based obesity prevention project Rörlig Ungdom Nu (RUN) was initiated. Method: The RUN-project was implemented at schools on Hisingen, Göteborg. LÄS MER

 2. 2. Utmaningen är koncentration och motivation : Pedagogers erfarenhet och upplevelser av läs- och skrivutvecklande undervisning av elever som har ADHD eller liknande symtom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Carlsson; Malin Lindström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”Jag tänker bättre när jag får utmaningar” : En kvalitativ studie om rektorers och förskollärares erfarenheter om särskilt begåvade barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Carlsson; Mickaela Hesselberg; [2020]
  Nyckelord :Särskilt begåvade barn; pedagogiskt ABC; kvalitativ intervju; rektorer; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka rektorers och förskollärarnas erfarenheter av särskilt begåvade barn i förskolan, samt hur förskollärarna beskriver de anpassningar som görs i undervisningssituationer för särskilt begåvade barn och hur rektorer beskriver anpassningar när det gäller särskilt begåvade barn i förskolan. För att undersöka vårt syfte använde vi oss av kvalitativ metod i form av semistrukturerad intervju. LÄS MER

 4. 4. "Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga" : En studie om omnisubjektivitet och dess implikationer

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Religionsfilosofi

  Författare :Johanna Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Omnisubjectivity; Linda Zagzebski; omniscience; divine consciousness; divine attributes; Omnisubjektivitet; Linda Zagzebski; allvetande; gudomligt medvetande; gudsegenskaper;

  Sammanfattning : The subject of this essay is the concept of omnisubjectivity, which is a form of omniscience introduced by Linda Zagzebski. I will analyse the concept in detail, its possible implications, objections and further developments and critically examine these. LÄS MER

 5. 5. Skin Models for Screening of Topical Delivery

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Johanna Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Transdermal delivery; biological actives; topical formulations; penetration enhancers; skin models; permeation through skin; penetration into skin;

  Sammanfattning : The interest of drug delivery via the skin is progressively increasing due to its convenience and affordability. However, the skin has an effective barrier function which hinders drugs to penetrate. LÄS MER