Sökning: "Johanna Cinber"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johanna Cinber.

 1. 1. Uppfattningar om datalitteracitet vid Luleå tekniska universitet : En intervjustudie med universitetsanställda

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Johanna Cinber; [2019]
  Nyckelord :Data literacy; Eduactaion Needs; University Employees; Open Science; Interviews; datalitteracitet; behov av undervisning; universitetsanställda; öppen vetenskap; intervjuer;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to highlight perceptions about data literacy among employees at Luleå University professional services and institutions. The purpose is motivated on the report that the University Library in Luleå wrote in 2018, a report that shows a discrepancy between the national vision of open research data and the actual research data management at Luleå University of Technology. LÄS MER

 2. 2. Varför blir det så känsligt? : Om ansvar och profession inom förskolans arbetslag utifrån ett maktperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Johanna Cinber; Elin Juuso; [2017]
  Nyckelord :Ansvar; arbetslag; förskollärare; maktperspektiv; profession;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa förståelse för hur förskollärarens förtydligade ansvar och uppdrag hanteras inom förskolans arbetslag genom att utifrån ett maktperspektiv analysera en kommuns interna rapport kring ansvarsfördelning i förskolans arbetslag. Examensarbetet behandlar de mekanismer som påverkar ansvarsfördelning och professionssträvanden inom förskolans arbetslag. LÄS MER