Sökning: "Johanna Dahlberg"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Johanna Dahlberg.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse och erfarenhet av att vårda patienter 80 år och äldre : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Johanna Dahlberg; Pernilla Jansson; [2019]
  Nyckelord :äldre; 80 och över; omvårdnad vid livshotande sjukdom; etik; intensivvårdssjuksköterska;

  Sammanfattning : Individer 80 år och äldre förväntas öka de kommande åren. Världens snabbt ökade antal individer som lever allt längre kommer i framtiden innebära stora utmaningar både för hälso- och sjukvårdens personal och sjukvårdens ekonomi. Då hög ålder generellt är associerat med ett ökat behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. LÄS MER

 2. 2. Lärande i påbyggnadsutbildning : Symbiosen mellan utbildning under längre tid och lärande i arbetslivet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Dahlberg Larsson; [2018]
  Nyckelord :Lärande; speciallärare; påbyggnadsutbildning; Communities of Practice;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur blivande speciallärare under påbyggnadsutbildning utvecklar sitt lärande i spänningsfältet mellan formellt utbildning och informellt lärande i praktiken. För att uppnå studiens syfte användes en trianguleringsmetod som tillvägagångssätt. LÄS MER

 3. 3. Att lära sig, vad man redan gör? : En kvantitativ studie om två professioners perspektiv på formellt och informellt lärande under vidareutbildning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Vanessa Zettergreen; Johanna Dahlberg Larsson; [2016]
  Nyckelord :nurse; psychotherapist; further education; formal education and informal learning; Barnskötare; psykoterapeut; vidareutbildning; formell utbildning och informellt lärande;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka barnskötares och blivande psykoterapeuters perspektiv på lärande i spänningsfältet mellan formell utbildning och informellt lärande i praktiken. För detta syfte ska barnskötare som utbildar sig till förskollärare och blivande psykoterapeuter undersökas. LÄS MER

 4. 4. En översikt av processen kring tidig mobilisering av invasivt ventilerade intensivvårdspatienter : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Emma Karlsson; Johanna Dahlberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Patienter som blir inlagda på intensivvårdsavdelningar (IVA) blir ofta sängliggande under längre perioder. Mobilisering har visats ha flera positiva effekter på patienternas återhämtning. Studier visar att invasivt ventilatorbehandlade patienter inte alltid blir mobiliserade som de borde. LÄS MER

 5. 5. Alfons på besök : - en intervjustudie om vårdpersonalens upplevelse av ett vårdhundsbesök på ett demensboende.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Dahlberg; Emelie Gustavsson; [2013]
  Nyckelord :Demens; demensboende; hund; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdomar kan drabba vem som helst. Antalet insjuknade förväntas öka världen över inom 50 år. Då medicinska behandlingsmöjligheter är få anses god omvårdnad och förbättrat välbefinnande vara bästa behandlingen. LÄS MER