Sökning: "Johanna Edberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Edberg.

  1. 1. Tall Tales : examensarbete tillsammans med Oskar Alex

    Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för jazz

    Författare :Arvid Ingberg; [2015]
    Nyckelord :Tall Tales; Arvid Ingberg; Oskar Alex; Samuel Muntlin; Erik Fhager; Emmanuel Hailemariam; Rasmus Lindelöw; Sebastian Ågren; Albin Grahn; Johanna Edberg; Instrumental; Pop; Jazz; Beat;

    Sammanfattning : .... LÄS MER