Sökning: "Johanna Ekblom"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Johanna Ekblom.

 1. 1. Living with Disability : A Literature Study and a Content Analysis of the Social Contexts of Women with Disabilities in Sub-Saharan Africa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Johanna Ekblom; Hanna-Sofia Thomsson; [2018]
  Nyckelord :Disability; Women; Social disability theory; Intersectionality; Feminism; Abuse; Sexuality; Environment; Dependency; Sub-Sahara; Africa;

  Sammanfattning : Women with disabilities face multiple discrimination due to their gender and disability state. This is a literature study through the means of a content analysis of documents that explore the lives of women with disabilities in Sub-Saharan Africa. LÄS MER

 2. 2. Vilka fattiga är fattigast? : fattigdomsfokusering av det svenska frivilligorganisations-biståndet jämfört med det totala svenska biståndet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Pålsson; Johanna Ekblom; [2009]
  Nyckelord :Biståndsallokering; ODA; frivilligorganisationer; ramorganisationer; fattigdom; poverty headcount; ginikoefficienten; Sverige; millenniemål;

  Sammanfattning :  This paper discusses whether the allocation of Swedish aid is dependent on absolute or relative poverty, and whether there is any difference in this respect between ODA and aid distributed through officially funded NGO’s. Given the Millennium Development Goals, and their overarching goal of halving extreme poverty by 2015, we should expect the aid allocation to be determined by absolute rather than relative poverty. LÄS MER

 3. 3. Monofilt eller multifilt suturmaterial : Vad är bäst för den nyblivna mamman?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Johanna Ekblom; [2008]
  Nyckelord :Childbirth; Sutures; Perineal Pain; Suture Techniques;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med studien var att undersöka om det fanns skillnader mellan kvinnor som blivit suturerade med ett snabbabsorberande monofilt suturmaterial, Caprosyn® och ett multifilt suturmaterial, Polysorb® då det gällde kvinnans uppfattning om hur bristningen läkte åtta veckor postpartum.UrvalEtt konsekutivt randomiserat urval. LÄS MER