Sökning: "Johanna Eminger Bengtsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Eminger Bengtsson.

  1. 1. Vad säger bilden?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Johanna Eminger Bengtsson; Jennie Nilsson; [2008]
    Nyckelord :bildanalys; elevers synsätt på religionstillhörighet; bilder; fördomar;

    Sammanfattning : Kan dagens elever analysera och reflektera kring bilder? Med hjälp av bilder somanalyserats av elever har vi försökt komma fram till detta. Efter intervjuerna medeleverna har vi med hjälp av litteratur kring ämnet bildanalys kommit fram till atteleverna saknar erfarenheten och träningen som krävs för att analysera bilder. LÄS MER