Sökning: "Johanna Ericson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Johanna Ericson.

 1. 1. Det intraoperativa teamarbetet – Främjande och hindrande faktorer

  Magister-uppsats,

  Författare :Jonna Ericson; Johanna Sjöberg; [2015-08-04]
  Nyckelord :operationssjuksköterska; operationsteam; teamarbete; kvalitativ intervjustudie; patientsäkerhet; theatre nurse; surgical team; team work; qualitative interview study; patient safety;

  Sammanfattning : För att hälso- och sjukvården ska kunna upprätthålla en patientsäker och god vård har det framtagits gemensamma kärnkompetenser för samtliga vårdprofessioner, där en av dessa är teamarbete och samverkan med andra. Ett operationsteam arbetar i en komplex miljö där det ställs stora krav på de olika teammedlemmarna. LÄS MER

 2. 2. Kroppsbild efter mastektomi : en litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Matilda Ericson; Johanna Eriksson; [2013]
  Nyckelord :Bröstcancer; Kroppsbild; Mastektomi; Kvinnlig identitet;

  Sammanfattning : BakgrundBröstcancer är den vanligaste orsaken till dödlighet i cancer hos kvinnor. Framsteg inom diagnostik- och behandlingsmetoder har resulterat i bättre överlevnad varför allt fler lever med följderna av sin cancerbehandling. LÄS MER

 3. 3. Uppfattningar om modersmålet och hur samarbetet främjar barns lärande : en kvalitativ studie om vilka uppfattningar som råder hos några lärare i förskoleklass och modersmålslärare inom en mångkulturell verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Sandra Ericson; Johanna Persson; [2011]
  Nyckelord :modersmål; förstaspråk; andraspråk; förskoleklass; samarbete; mother tongue; mångkulturell;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Prediktorer för negativ kroppsuppfattning : - en studie av mediekonsumtion och psykologiska mekanismer

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Linda Ericson; Johanna Berglund; [2010]
  Nyckelord :body image; predictors; psychological mechanisms; media consumption; gender differences; kroppsuppfattning; prediktorer; psykologiska mekanismer; mediekonsumtion; könsskillnader;

  Sammanfattning :   Betydelsen av mediekonsumtion innehållande ideal/utseendefokus och olika psykologiska mekanismer för kroppsuppfattning studerades genom en enkätundersökning. Urvalet bestod av 331 svenska unga kvinnor och män. För kvinnor fanns ett svagt positivt samband mellan mediekonsumtion och positiv kroppsuppfattning. LÄS MER

 5. 5. Nyttan av en höjdmodell för Örebro kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Johanna Ericson; [2009]
  Nyckelord :Höjdmodell; terrängmodell; laserskanning;

  Sammanfattning : Örebro kommun har fram tills nu använt sig av Lantmäteriets höjdmodell som erbjuder en noggrannhet på 2 m. Över Örebro stad finns även höjdinformation i form av höjdkurvor med 1 m ekvidistans. I takt med att utvecklingen går framåt ses användningsområden för en ny, förbättrad höjdmodell. LÄS MER