Sökning: "Johanna Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade orden Johanna Eriksson.

 1. 1. "Där det finns sexualiserade kvinnor kommer det alltid att finnas kåta män" : - En tematisk analys av medias framställning av OnlyFans

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Josefine Eriksson; Johanna Christians; [2023]
  Nyckelord :OnlyFans; media; thematic analysis; children; social work; OnlyFans; media; tematisk analys; barn; socialt arbete;

  Sammanfattning : OnlyFans is a relatively new digital platform where fans subscribe to content that a creator publishes. Everything from food recipes to workouts is published, but the platform is best known for its content of sexual material. There are currently a limited number of evidence-based studies regarding OnlyFans. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda barn i livets slutskede

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sif Poulsen; Johanna Eriksson; [2022-01-18]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; upplevelse; pediatrisk palliativ vård; barn i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda barn i livets slutskede är en arbetsuppgift som ingår i många sjuksköterskors vardag och något de flesta sjuksköterskor kommer stöta på någon gång under sitt yrkesliv. Att vårda barn i livets slutskede är en påfrestande arbetsuppgift för sjuksköterskan som kan väcka många starka känslor. LÄS MER

 3. 3. Eleverna som vinner på arbetsmarknaden : En kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledning inom lärlingsutbildning på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Johanna Eriksson; Johanna Ljungquist; [2022]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; lärlingsutbildning; gymnasiet; utmaningar;

  Sammanfattning : Lärlingsutbildning är nära anknuten till arbetsmarknaden, fokuserar på praktiskt lärande och ställer höga krav på eleverna. Studie- och yrkesvägledning är effektivt men outforskat inom lärlingsutbildning på gymnasiet. Syftet med studien att utforska hur studie- och yrkesvägledning bedrivs inom lärlingsutbildning på gymnasieskolan. LÄS MER

 4. 4. Digitala läromedel i matematik : En undersökning om digitala läromedel för årskurs 3 med fokus på kommunikationsförmågan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Sandra Eriksson; Johanna Olson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna studie har det undersökts hur elever i årskurs 3 ges möjlighet att utveckla sin kommunikationsförmåga både verbalt och i skrift i de digitala läromedlen, vilken kognitiv nivå dessa kommunikationsuppgifter befinner sig på samt på vilket sätt som den digitala delen av läromedlen bidrar till lärandet av kommunikationsförmågan inom matematik. För att få svar på forskningsfrågorna har en läromedelsanalys genomförts på tre olika digitala läromedel i matematik. LÄS MER

 5. 5. Villa BOO : Ett gestaltningsförslag av ett delat boende med minskad resursanvändning

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Johanna Ernback; Kajsa Westberg Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Delat boende; Hållbart; Villa;

  Sammanfattning : Människor lever idag långt över de naturresurser som vår planet tillgodoser oss med. För att nå klimatmålen måste levnadsmönster samt synsättet på konsumtion ändras. Det behövs nya innovativa lösningar på bostäder för att möta dessa utmaningar. LÄS MER