Sökning: "Johanna Erlandsson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Johanna Erlandsson.

 1. 1. Starka system och bräckliga broar En studie om övergångar från och inom förskola och skola för barn och elever med en NPF-problematik utifrån ett systemteoretiskt- och specialpedagogiskt perspektiv.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jonas Malmgren; Johanna Palmaeus; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Förskoleklass; NPF; Organsisation; Skola; Specialpedagogiska perspektiv; Systemteori; Övergångar; Överlämningar;

  Sammanfattning : Abstract Program och kurs: Specialpedagogprogrammet/ Magisteruppsats 15hp Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt 2018 Handledare: Lisa Hellström Examinator: Magnus Erlandsson Titel/ Rapportnummer: Starka system och bräckliga broar - En studie om övergångar från och inom förskola och skola för barn och elever med en NPF-problematik utifrån ett systemteoretiskt- och specialpedagogiskt perspektiv. Nyckelord: förskola, förskoleklass, NPF, organisation, skola, specialpedagogiskt perspektiv, systemteori, övergångar, överlämningar. LÄS MER

 2. 2. Ibland behövs det stödhjul för att kunna rulla framåt : En intervjustudie om specialpedagogiska insatser i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Frida Erlandsson; Johanna Klasson; [2016]
  Nyckelord :Specialpedagogiska insatser; Specialpedagogik; Normalitet; Avvikelser; Barn i behov av särskilt stöd; inkludering.;

  Sammanfattning : BakgrundInom varje pedagogisk verksamhet förekommer olika typer av bedömningar av barns beteende och utveckling, vilket leder till kategoriseringar. Dessa kategoriseringar skapas utifrån de normer och värderingar som personal i förskolan utgår ifrån. LÄS MER

 3. 3. Hygien- och säkerhetsrutiner vid insättning av perifer venkateter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Johanna Erlandsson; Sara Hällevall; [2014]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Perifer venkateter; Hygien; Säkerhet; Observationsstudie; Bemötande; Miljö; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Inom svensk sjukvård anbringas årligen över 5 miljoner perifera venkatetrar (PVK). Insättning och skötsel av PVK är således en av sjuksköterskans vanligaste förekommande uppgift. LÄS MER

 4. 4. Produktplacering i barnfilmer : en explorativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Johanna Andersson; Hanna Erlandsson; Martina Johansson; [2013]
  Nyckelord :product placement; children movies; marketing to children; merchandise; conceald commercial messages; produktplacering; barnfilmer; marknadsföring till barn; merchandise; dold reklam;

  Sammanfattning : Marknadsföring till barn är ett mycket fascinerande ämne och som det skrivs i motionen 2011/12: C385 (Sveriges riksdag, 2011), är det samhällets ansvar att öka medvetenheten inom dessa frågor. I Sverige är det olagligt med marknadsföring som riktar sig till barn under tolv år. LÄS MER

 5. 5. IUP i förskolan : Ett relationellt eller punktuellt redskap för bedömning?

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Emelie Jansson; Johanna Erlandsson; [2012]
  Nyckelord :IUP; Förskola; Relationellt perspektiv; Punktuellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i förskolan tänker kring att arbeta med utvärderingsinstrumentet individuell utvecklingsplan, IUP. Studien utgick från följande frågeställningar: Varför väljer läraren att använda IUP som bedömningsverktyg? Varför väljer läraren att avstå från arbete med IUP? samt Hur tänker pedagogerna kring möjligheten att utveckla verksamheten vidare utefter varje enskild IUP? För att vinna kunskap om lärarnas tankar vilar studien på ett kvalitativt perspektiv där enkätfrågor legat till grund för insamlingen av empirin. LÄS MER