Sökning: "Johanna Fürst"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johanna Fürst.

 1. 1. Crossing Thresholds : Curating Across Contexts within the Public Sphere

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Jasmine Hinks; [2017]
  Nyckelord :audience; public sphere; public space; public; private; agonism; curating; site-specific; situation; curatorial; context; democratic space;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate how a shift of the context in which artwork is presented necessitates ashift in curatorial approach. The discussion considers the overlapping categories of public andprivate in the spaces in which art is presented and encountered within the public sphere. LÄS MER

 2. 2. Ett äventyr varje dag : en studie om hur äventyrspedagogik kan användas i den dagliga undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Johanna Fürst; [2015]
  Nyckelord :äventyrspedagogik; upplevelsebaserat lärande; utomhuspedagogik; idrott och hälsa; ämnesintegrering;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med studien var att ta reda på hur lärare använder upplevelsebaserat lärande i undervisningen samt hur lärare och elever i grundskolans tidigare år upplever ett sådant arbetssätt.  Mina frågeställningar var följande:Hur kan man använda upplevelsebaserat lärande i den dagliga undervisningen?Hur upplever lärare och elever att det är att arbeta med äventyrspedagogik?MetodJag utförde kvalitativa intervjuer med en lärare och arton elever på en skola som deltagit i ett äventyr. LÄS MER