Sökning: "Johanna Fager"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Johanna Fager.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av att möta patienter med ett aktivt självskadebeteende : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Jasminka Becovic; Johanna Fager; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterskans perspektiv; Självskadebeteende; Upplevelse; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende är ett ökande samhällsproblem och idag räknas det till ett folkhälsoproblem. Detta beteende är ett sätt för personen att göra om den psykiska smärta till en fysisk smärta då det kan vara lättare att hantera, vilket kan ge en ångest lindrade effekt. LÄS MER

 2. 2. Anticipating 2020 : To plan for the future by acting in the present

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Johanna Fager; [2013]
  Nyckelord :Segregation; acting; gentrification; Hovsjö; Södertälje; architect s role; public space; vague spaces; sphere; reflection; fantasy; politics; Million program;

  Sammanfattning : This diploma project is in 2 parts. The first part is a program for a so called segregated area where the focus is on acting now, and trying to combine working with social mobilization with an architect's role. The second part is my design proposal, which is a part of this program. LÄS MER

 3. 3. Opera i Stockholm, Frihamnen

  Kandidat-uppsats, KTH/KTH/ArkitekturSkolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

  Författare :Johanna Fager; [2011]
  Nyckelord :concert hall; green public building; opera; musikteater; frihamnen; växthus;

  Sammanfattning : Operabyggnaden placeras längst ut på piren och tar hela dess udde i anspråk. Operan riktar sig mot staden. Byggnadens storlek och koncept kräver viss rymd och ljus runt sig varför valet av plats blev naturligt. LÄS MER