Sökning: "Johanna Falk"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Johanna Falk.

 1. 1. Tre myndigheter, en uppdragsgivare : En integrativ litteraturstudie om hälso- och sjukvårdens, polismyndighetens och socialtjänstens interprofessionella samverkan för ett förbättrat omhändertagande vid våld i nära relationer

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Falk; Martin Ottosson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Våld i nära relationer är ett globalt fenomen och utgör ettåterkommande inslag i arbetet inom hälso- och sjukvården, polismyndigheten ochsocialtjänsten. Våld i nära relationer förekommer i alla samhällsklasser, åldrar,oavsett sexuell läggning och är inte relaterad till vare sig etnicitet, kulturell ellerreligiös bakgrund. LÄS MER

 2. 2. Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

  L3-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; Erdal Albayati; Fredrika Andreasson; William Berg; Paulina Antonsson; Seamus Doyle; Johanna Falk; Sebastian Green; Samuel Hirschfeld; Elsa Höjbert; Ami Izetagic; Olof Johansson; Annika Jönsson; Victor Jönsson; Louise Landin; Josefine Laurén; Eric Lennman; Karl Lindkvist; Robert Malmsjö; Emil Olofsson Van Der Eijken; Alexander Olsson; Johan Rosén; Erik Sjöström; Felix Strömberg; Klara Svensson; Andreas Söderholm; Hedda Trönnberg; Tomas Tengberg; Adelina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetsorganisation; ledarskap; studentartiklar; aktivitetsbaserade arbetsplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. LÄS MER

 3. 3. ”Man kan döda genom att göra det för formellt” : En intervjustudie av sju lärares skrivdiskurser i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Ida Backström; Johanna Karlsson Falk; [2017]
  Nyckelord :writing instruction; grade 3; Swedish; national tests; writing discourses; skrivundervisning; årskurs 3; svenska; nationella prov; skrivdiskurs; intervju;

  Sammanfattning : Skrivundervisning påverkas av lärares föreställningar om skrivande, skrivinlärning och vad som bedöms som godtagbart skrivande. För att ta reda på sju lärares didaktiska val i skrivundervisningen har föreliggande studie undersökt deras uppfattningar om skrivundervisningen i årskurs 3 utifrån Ivaničs skrivdiskurser. LÄS MER

 4. 4. Vad sker i klassrummet? : En studie om språkutvecklande aktiviteter inom svensk- och matematikundervisningen i årskurs 2 och 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Ida Backström; Johanna Karlsson Falk; [2017]
  Nyckelord :language development; language development activities; observation; Swedish; mathematics; grade 2; grade 3; språkutveckling; språkutvecklande aktiviteter; observation; svenska; matematik; årskurs 2; årskurs 3;

  Sammanfattning : Språkutveckling gynnar elevers kunskapsutveckling och framgång i skolan. Elever vars språkliga förmåga brister riskerar att få svårigheter med kunskapsutvecklingen i skolan. Lärare behöver därför kunskap om vad de kan göra för att stötta elevers språkutveckling. LÄS MER

 5. 5. Svampens arvtagare- Aniara : Ny högreservoar i Örebro

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Kristian Falk; Johanna Orest; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER